PompeiiinPictures

  

 

 

Home
Next
Pompeii Regio I (Regio 1).

Plan of Insulae 1 to 23.

 Pompeii Regio I Insula 1  Click HerePompeii Regio I Insula 2  Click HerePompeii Regio I Insula 3  Click HerePompeii Regio I Insula 4  Click HerePompeii Regio I Insula 5  Click HerePompeii Regio I Insula 6  Click HerePompeii Regio I Insula 7  Click HerePompeii Regio I Insula 8  Click HerePompeii Regio I Insula 9  Click HerePompeii Regio I Insula 10  Click HerePompeii Regio I Insula 11  Click HerePompeii Regio I Insula 12  Click HerePompeii Regio I Insula 13  Click HerePompeii Regio I Insula 14  Click HerePompeii Regio I Insula 15  Click HerePompeii Regio I Insula 16  Click HerePompeii Regio I Insula 17  Click HerePompeii Regio I Insula 18  Click HerePompeii Regio I Insula 19  Click HerePompeii Regio I Insula 20  Click HerePompeii Regio I Insula 21  Click HerePompeii Regio I Insula 22  Click HerePompeii Regio I Insula 23  Click Herepompeii pompeji pompeya plan regio I regio 1

Use the pompeiiinpictures plan of the 23 Insulae of Pompeii Regio I to access the photographs. 

Click on the Insula you want on the plan or click on a link below to reach the pictures.

 

Pompeii Regio I Insula 1             Pompeii Regio I Insula 2

Pompeii Regio I Insula 3             Pompeii Regio I Insula 4

Pompeii Regio I Insula 5             Pompeii Regio I Insula 6

Pompeii Regio I Insula 7             Pompeii Regio I Insula 8

Pompeii Regio I Insula 9             Pompeii Regio I Insula 10

Pompeii Regio I Insula 11           Pompeii Regio I Insula 12

Pompeii Regio I Insula 13           Pompeii Regio I Insula 14

Pompeii Regio I Insula 15           Pompeii Regio I Insula 16

Pompeii Regio I Insula 17           Pompeii Regio I Insula 18

Pompeii Regio I Insula 19           Pompeii Regio I Insula 20

Pompeii Regio I Insula 21           Pompeii Regio I Insula 22

Pompeii Regio I Insula 23